VIDEOS

Odissi by Ranjana Gauhar

Ranjana Gauhar’s odissi dance drama – Chitrangada

 Ksheer Sagar-The Might of the Ocean by Mrs. Ranjana Gauhar  Geet Govind by Ranjana Gauhar
 Ranjana Gauhar’s Odissi Dance Drama – Tejasa – The women from Ramayana…  Nal Damyanti
 SAMARPAN – Rashtriya Bhasha Ko Pranam  Angikam Bhuvanam – Performed and Choreographed by Padmashree Ranjana Gauhar